Norsk oftalmologisk forening

Nettstedet for spesialister i øyesykdommer

Norsk oftalmologisk forening (NOF) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. NOF har som oppgave å arbeide for de faglige interessene til våre medlemmer.

Øye i fokus

Aktuelle saker

Informasjon om medlemskap

Dersom du er ferdig utdannet spesialist i øyesykdommer blir du automatisk medlem gjennom Dnlf. Innmeldingen skjer automatisk sentralt i Dnlf. Ved eventuelt dobbel-spesialitet må du imidlertid velge hvilken fagmedisinsk forening du ønsker å være medlem av.

Er du lege, medlem i Dnlf og under utdanning til spesialiteten øyesykdommer (LIS), kan du etter ønske velge medlemskap i Nof. 

Du må i så fall sende e-post til legeforeningen der du oppgir navn, arbeidssted og gjerne medlemsnummer.