Strakstiltak mot koronaviruset

Regjeringen la fredag frem en økonomisk krisepakke. Flere konkrete tiltak vil komme i den krevende tiden fremover.
Foto: Legeforeningen
UNNTAKSTILSTAND: Marit Hermansen takker medlemmene for innsatsen i en krevende periode. Foto: Legeforeningen

– Vi må alle bidra, nasjonalt og lokalt, for å beskytte liv og helse. Jeg er stolt av legene som i hele landet bretter opp ermene og tar sin del av ansvaret. På vegne av Legeforeningen takker jeg dere og annet helsepersonell for den avgjørende jobben dere gjør, sier president Marit Hermansen.

Torsdag innførte regjeringen drastiske, men nødvendige tiltak for å bekjempe koronaviruset. Norge står nå i en alvorlig unntakssituasjon, og på fredag fulgte regjeringen opp med økonomiske strakstiltak. Regjeringen varsler at flere konkrete tiltak vil komme i tiden fremover.

– Legeforeningen er særlig opptatt av å hindre smittespredning, sikre nok kapasitet og beredskap og å ivareta helsen og sikkerheten til helsepersonell, understreker Hermansen.

Av tiltakene som ble lagt frem fredag, vil regjeringen blant annet sikre tilgang til legemidler og ressurser til å gjennomføre koronaprøver. Ved behov vil helsepersonell som har gått av med pensjon, bli kalt ut i tjeneste. Regjeringen foreslår derfor en lovendring, slik at innsats i forbindelse med virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjon. I tillegg økes skjønnsrammene til kommunene med 250 millioner i 2020 som et første steg.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.