Legater

Legeforeningens pris for forebyggende medisin

Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin.
24. august 2018

Det skjer ved enten å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i perioden forut for landsstyremøtet, eller ved å oppstille prisoppgaver, yte bidrag til vitenskapelig arbeid om forebyggende medisin og til utgivelse av publikasjoner om forebyggende medisinske temaer.

Medlemmer av komiteen 2017 - 2020

Petter Gjersvik - leder

Kristian Hagestad - medlem

Betty Pettersen - medlem

Siri Lunde Strømme - varamedlem

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.

 

Tidligere vinnere av pris for forebyggende medisin