Etiske regler, koder, deklarasjoner og lignende

14. oktober 2015

Code of Ethics for Doctors

Adopted by the Representative Body in 1961 and subsequently amended, most recently in 2015.
27. september 2011

Regler for utøvelse av kosmetisk plastikkirurgi

27. september 2011

World Medical Association - deklarasjonen

Declaration of Geneva.
27. september 2011

Etiske forskningskomiteer

27. september 2011

Etiske regler for leger

Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015.
27. september 2011

Reglement for Rådet for legeetikk

Vedtatt av Den norske legeforenings landsstyre i 1997, med endringer i 1999, 22.5. 2008 og 31.5.2018