Etiske regler, koder, deklarasjoner og lignende

Code of Ethics for Doctors

14. oktober 2015
Adopted by the Representative Body in 1961 and subsequently amended, most recently in 2015.

Regler for utøvelse av kosmetisk plastikkirurgi

27. september 2011

World Medical Association - deklarasjonen

27. september 2011
Declaration of Geneva.

Etiske forskningskomiteer

27. september 2011

Etiske regler for leger

27. september 2011
Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015.

Reglement for Rådet for legeetikk

27. september 2011
Vedtatt av Den norske legeforenings landsstyre i 1997, med endringer i 1999, 22.5. 2008 og 31.5.2018