Digitalt landsstyremøte 2020

Landsstyremøtet avholdes digitalt onsdag 27. mai med oppstart kl. 09.00.

Sakliste og sakspapirer

Sakspapirene til landsstyremøtet er nå lagt ut. Vi oppfordrer delegatene til å sette seg godt inn i sakene før behandlingen.

Den digitale løsningen vi har valgt er Zoom. Den er enkel å bruke, men vi oppfordrer alle til å delta i de testmøtene vi kaller inn til. Delegater og påmeldte har også mottatt brev med informasjon om den praktiske gjennomføringen av møtet den 27. mai.  

Som følge av at møtet gjennomføres digitalt, vil sakene om helsepolitisk debatt, aktuelle saker samt øvrige debatt-saker utsettes til høstens møte. Det tradisjonelle "åpningsmøtet" med prisutdelinger utsettes også til høsten.  Landsstyret vil i mai behandle saker som omhandler regnskap, diverse lovendringer, vedtektsendringer Rettshjelpsordningen samt årsmelding.  

Se program og forenklet saksliste her 

 

Gjennomføring av møtet

Landsstyremøte gjennomføres elektronisk. Brukerveiledning vil bli distribuert i god tid før møtet. 

Landsstyremøte vil bli ledet av dirigenter. Som i et vanlig møte, vil det være mulig å tegne seg på taleliste (innlegg og replikk), sende inn vedtaksforslag i forkant av møtet og under møtet, og votere over forslag. Vi oppfordrer delegatene og påmeldte til å delta i testmøtene. Vi har lagt opp til tre forskjellige testmøter; tidspunkt og linker til å delta i møtene vil bli sendt i mail. Det vil bli etablert en egen link for møtet 27. mai.  

Høstens landsstyremøte avholdes på Soria Moria

Reserver dagene mandag 30. november og tirsdag 01. desember. 

Sentralstyret har vedtatt at høstens landsstyremøte avholdes på Soria Moria så fremt forholdene tillater det. Vi ønsker å inkludere lederseminaret og lokalforeningssamlingen (som allerede er planlagt i november). Sekretariatet kommer tilbake til dette møtet. 

Vil du følge Landsstyremøte?

Vi strømmer møtet direkte på Facebook: