Politikk og samfunn
TEMA

Blåreseptsaken

Legeforeningen har fått gjennomslag for at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen. – Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president Anne-Karin Rime.
Lege overrekker et ark til en hånd. Foto: Istockphoto.com

Våre krav

  1. Gebyrordningen må oppheves og reglene fjernes. Saken må tilbake til Stortinget. Det må tas initiativ til en lovendring.
  2. Inntil reglene er endret, må straffegebyret fryses. Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt.

Lurer du på noe om blåreseptsaken?

Gi pasientene informasjon

Aktuelle nyheter om blåreseptsaken