82 treff på Revmatiske sykdommer

Cosentyx inj.

være aktuelt å bruke Cosentyx ved andre revmatiske sykdommer. Cosentyx brukes også ved plakkpsoriasis ... Slike kombinasjoner frarådes. Ved andre samtidige sykdommer: Ved infeksjon: Unngå å bruke Cosentyx dersom
Norsk revmatologisk forening

Iksekizumab inj.

være aktuelt å bruke iksekizumab ved andre revmatiske sykdommer. Iksekizumab brukes også ved hudsykdommen ... kombinasjoner frarådes. Vær forsiktig dersom du har andre sykdommer/plager Ved infeksjon: Unngå å bruke iksekizumab
Norsk revmatologisk forening

Oxykodon

behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende preparat og er ... preparater med forlenget virketid. Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt nyrefunksjon og leverfunksjon
Norsk revmatologisk forening

Brufen Retard tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Arthrotec tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Benlysta inf

immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere ... kreftsykdommer. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Benlysta er ikke anbefalt ved pågående
Norsk revmatologisk forening

Celeston Chronodose inj.

Celeston Chronodose inj. Virkestoff: betamethason. PASIENTINFORMASJON ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som injeksjon i muskulatur (intramuskulært)
Norsk revmatologisk forening

Buprenorfin depotplaster

Buprenorfin depotplaster Virkestoff: buprenorfin PASIENTINFORMASJON Buprenorfin er virkestoffet ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

Xeljanz tabletter

kreftsykdommer.  Forsiktighetsregler Andre samtidige sykdommer/tilstander: Forsiktighet må utvises ved redusert ... Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer bør sikker prevensjon brukes i 4 uker etter
Norsk revmatologisk forening

Fentanyl depotplaster

Fentanyl depotplaster Virkestoff: fentanyl. Fentanyl er virkestoffet i: Durogesic og Fentanyl. ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

Side 5 av 6