74 treff på "Revmatiske sykdommer"

Xeljanz tabletter

mindre aktive, og dermed hemmes betennelsen. Sykdommen blir da fredeligere, og blodprøver av senkning ... med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom. Dosering Vanlig dosering er en tablett
Norsk revmatologisk forening

Hjertesykdom og graviditet/fødsel

Definisjon Medfødt eller ervervet hjertesykdom samt sykdommer som affiserer aorta i graviditet/fødsel.     Epidemiologi ... Aortopatier ·       Ervervet hjertesykdom (feks. revmatisk klaffefeil; ischemisk klaffesykdom) ·       Arytmier
Norsk gynekologisk forening

Benlysta inf

Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle ... annet utviklingen av kreftsykdommer. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Benlysta
Norsk revmatologisk forening

Vimovo

symptomer som smerte og stivhet og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom. Dosering Vanlig dosering av Vimovo er
Norsk revmatologisk forening

Febuksostat

typer autoimmune tilstander inklusiv noen revmatiske sykdommer. Også merkaptopurin (Puri-Nethol, Xaluprine) ... og ekstra vurdering må gjøres om du har andre sykdommer/plager som: Alvorlig hjerte/karsykdom (som hjerteinfarkt
Norsk revmatologisk forening

Fentanyl depotplaster

Fentanyl depotplaster Virkestoff: fentanyl. Fentanyl er virkestoffet i: Durogesic og Fentanyl. ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

Buprenorfin depotplaster

Buprenorfin depotplaster Virkestoff: buprenorfin PASIENTINFORMASJON Buprenorfin er virkestoffet ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

Kalktilskudd, tbl.

du har for osteoporose, samt om du har andre sykdommer som gjør at du må være forsiktig med for mye kalk ... sjelden Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Dersom du har for høyt nivå av kalsium
Norsk revmatologisk forening

Olumiant tabletter

mindre aktive, og dermed hemmes betennelsen. Sykdommen blir da fredeligere, og blodprøver avsenkning ... med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom. Dosering Vanlig dosering er en tablett
Norsk revmatologisk forening

Høring - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten

Dette kan være vanskelig å se logikken i. For nyresykdommer har tilstanden som gradert som ”å være alvorlig” ... utredning varierende fra 1, 8, 12 til 26 uker. For kvinnesykdommer er tilstander gradert som ”å være alvorlig”
Norsk forening for allmennmedisin

Målbeskrivelse for geriatri

behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ... og kan lide av mange sykdommer, og krever derfor en helhetlig tilnærming. Sykdommer hos eldre har gjerne

Målbeskrivelse for geriatri

behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ... og kan lide av mange sykdommer, og krever derfor en helhetlig tilnærming. Sykdommer hos eldre har gjerne

Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

opptrening etter operasjoner, folk med nevrologiske sykdommer osv. Disse, som sykehusene henviser til fastlegen ... sin kroniske sykdom, f.eks MS, KOLS, artrose, revmatisk sykdom etc. Konsultasjoner som inneholder oppfølging
Norsk forening for allmennmedisin

Enkle småting eller livshistorisk drama?

tidligere hadde legen fulgt Karin gjennom langvarige revmatiske plager som til slutt førte til uførepensjon. ... vanskelige terrenget. Utfordringer Pasienter, sykdommer og konsultasjoner er forskjellige - universalløsninger
Norsk forening for allmennmedisin

Side 5 av 5