Til helsepersonell

Anbefalinger

Her finner du anbefalinger fra ulike foreninger, om prosedyrer og behandling som bør unngås.