Norsk cardiologisk selskap

Aktiv forening for å bekjempe hjertesykdommer

NCS har, med sin stadig økende aktivitet hatt stor betydning for identitetsfølelsen blant norske kardiologer og for det faglige samhold mellom sykehus og regioner. Gjennom oss kan du delta på kongresser, kurs og møter i Norge og verden.

Toppmodul for Norsk cardiologisk selskap.  Bilde av et hjerte og en stige. Symboliserer at det er en fagforening og en spesialitet.