Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Aktuelt

Hva er en barne- og ungdompsykiater?

28. mai 2019
Informasjonsfilm om barne- og ungdompsykiatri

Årsmøte 2019 vel gjennomført 27.05.19

28. mai 2019
Nytt styre valgt:

Styremedlemmer

30. januar 2019
Kjære LIS i NBUPF, I 2019 skal det være valg til nytt styre i LISBUP. Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til nytt styre, men vi ønsker innspill fra våre medlemmer: Dersom du kunne tenke det å stille til valg, eller du vet om noen som kunne gjøre en god jobb for foreningen vår setter vi pris på å motta forslag. Send mulige kandidater, med en liten beskrivelse av deg selv/den du vil nominere til oss på mail: lisbup@gmail.com Svar ønskes så snart som mulig, senest 01.03.19.

Årets faglige forbilde

29. januar 2019
Nominasjon til Årets faglige forbilde.

Questionaire fra EFPT og CAP

25. september 2018
Spørreskjema fra BUP arbeidsgruppen i EFPT - om bruk at psykofarmika i barne- og ungdomspsykiatri. Fint om så mange som mulig kan ta seg til å svare på følgende questionnaire: https://www.surveymonkey.com/r/efptcapsurvey

LISBUP i faglandsrådet

25. september 2018
Legeforeningens landsstyre vedtok lovendringer 30.5.2018 med formål å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. I denne forbindelse skal det opprettes et Faglandsråd. Valget av representanter er nylig gjennomført. Hver spesialitet stiller med et antall medlemmer avhengig av antall medlemmer i den fagmedisinske foreningen.

Nytt styremedlen

19. april 2018
Nytt styremedlem Karina Kleiven ønskes velkommen i styret. Årsmøtet 2018 er avholdt og styret har fått et nytt medlem. Karina jobber i helse Bergen. Hun har erfaring som tillitsvalg lokalt. Vi gleder oss til videre samarbeid

Årsmøte 2018

29. mars 2018
Årsmøtet til LIBUP 2018 vil bli avholdt 18. april 2018 kl 17:15-18:45 under BUP-dagene i Stavanger

Questionnaire from ECP og EFPT

21. mars 2018

Side 1 av 2