2019 2018 2017

Aktuelt

28. mai 2019

Hva er en barne- og ungdompsykiater?

Informasjonsfilm om barne- og ungdompsykiatri
28. mai 2019

Årsmøte 2019 vel gjennomført 27.05.19

Nytt styre valgt:
30. januar 2019

Styremedlemmer

Kjære LIS i NBUPF, I 2019 skal det være valg til nytt styre i LISBUP. Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til nytt styre, men vi ønsker innspill fra våre medlemmer: Dersom du kunne tenke det å stille til valg, eller du vet om noen som kunne gjøre en god jobb for foreningen vår setter vi pris på å motta forslag. Send mulige kandidater, med en liten beskrivelse av deg selv/den du vil nominere til oss på mail: lisbup@gmail.com Svar ønskes så snart som mulig, senest 01.03.19.
29. januar 2019

Årets faglige forbilde

Nominasjon til Årets faglige forbilde.
25. september 2018

Questionaire fra EFPT og CAP

Spørreskjema fra BUP arbeidsgruppen i EFPT - om bruk at psykofarmika i barne- og ungdomspsykiatri. Fint om så mange som mulig kan ta seg til å svare på følgende questionnaire: https://www.surveymonkey.com/r/efptcapsurvey
25. september 2018

LISBUP i faglandsrådet

Legeforeningens landsstyre vedtok lovendringer 30.5.2018 med formål å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. I denne forbindelse skal det opprettes et Faglandsråd. Valget av representanter er nylig gjennomført. Hver spesialitet stiller med et antall medlemmer avhengig av antall medlemmer i den fagmedisinske foreningen.
19. april 2018

Nytt styremedlen

Nytt styremedlem Karina Kleiven ønskes velkommen i styret. Årsmøtet 2018 er avholdt og styret har fått et nytt medlem. Karina jobber i helse Bergen. Hun har erfaring som tillitsvalg lokalt. Vi gleder oss til videre samarbeid
29. mars 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtet til LIBUP 2018 vil bli avholdt 18. april 2018 kl 17:15-18:45 under BUP-dagene i Stavanger
21. mars 2018

Questionnaire from ECP og EFPT

Side 1 av 2