Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Høring - Helsekrav til førerrett

12. februar 2016
Til Legeforeningen 13. februar 2015

Høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

31. mai 2014
Til Legeforeningen 1. juni 2014

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

31. mai 2014
Til Legeforeningen 1. juni 2014