Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser stipend

Er du lege i allmennmedisin eller samfunnsmedisin og har lyst til å forske, kan du søke stipendmidler for inntil seks måneder. Søknadsfristen er 1. mai.
Doctor writing at desk
Illustrasjon: Colourbox

Forskningsutvalgets allmennlegestipend er en lavterskelordning som skal gjøre det lettere for leger i primærhelsetjenesten å komme i gang med egen forskning. Ordningen er også omtalt som AFU-stipend eller Allmennpraktikerstipend. Leger i allmennmedisin eller samfunnsmedisin kan søke om forskningsmidler for inntil seks måneders arbeid per prosjekt. Stipendet skal gjøre det mulig å ta fri fra andre oppgaver, og forskningen kan gjennomføres på deltid.

Du står ganske fritt til å velge tema, men prosjektet må ha en klar tilknytning til primærhelsetjenesten og skal være et forsknings, undervisnings- eller fagutviklingsprosjekt.

Stipendet dekker:  

  • Lønnsutgifter med 60.000 kroner per stipendmåned  
  • Reiseutgifter til veileder-instituttet på inntil 4.000 kroner, etter søknad 
  • Driftsmidler på 2.500 kroner per stipendmåned, etter søknad  

Det er også mulig å søke om støtte på inntil 60.000 kroner til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett.

Stipendiatene forventes å være tilknyttet en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- eller samfunnsmedisin.

I prioriteringen av søknadene legges det vekt på at:

  • Søker er uten tidligere forskningserfaring
  • Prosjektet har høy allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans
  • Prosjektideen er original, det vil si: kan bidra med ny kunnskap
  • Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid
  • Prosjektet har ikke fått, eller kan ikke antas å få, annen hovedfinansiering

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipendene etter innstilling fra de respektive instituttene.

Forskning kan gi tellende tjeneste i spesialistutdanningen. Stipendiater oppfordres til å presentere prosjektet sitt på forskningsdagen under Primærmedisinsk uke og på Nidaroskongressen, eller i andre faglige fora.

Søknaden på inntil 6 sider (protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side) sendes elektronisk i pdf-format via søknadsskjema, som er tilgjengelig her.

Søknadsfristen er 1. mai, og stipendet tildeles med tanke på oppstart høsten 2023.

Se også utlysningen av tre ekstrastipender med gitte tema.

Har du spørsmål, les mer om stipendet på www.legeforeningen.no/afustipend, ta kontakt med et av de allmennmedisinske instituttene eller med sekretariatet i Allmennmedisinsk forskningsutvalg: nfaforskningsutvalg@gmail.com eller Lisbeth Nilsen på mobil 48 27 60 48.