Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Kurs og møter

Årsmøtekonferanser

15. oktober 2019

Årsmøtekonferansen 2017

Her finner du konferanseprogrammet og de aller fleste presentasjonene fra Årsmøtekonferansen 2017. Det mangler én presentasjon som blir lagt ut i løpet av kort tid. Katrine Melbys forelesning om Oxytocin-studien finner du her

Jubileumskonferanse i Bodø 2016

NFRAM arrangerte Jubileumskonferanse onsdag 12 og torsdag 13 oktober 2016 på Scandic Havet Hotell, i sentrum av Bodø. Det var 43 engasjerte deltakere og et godt faglig program. Du finner presentasjoner fra foredragene til høyre på denne siden etterhvert som de blir sendt inn. Når dette ikke lenger er en nyhetssak, blir artikkelen og presentasjonene tilgjengelige under "Kursarkiv". Følg med!

Onsdag 12.oktober var det kulturkveld med Halvdan Sivertsen, det ble en minneverdig time med god musikk og morsomme historier. Festmiddagen gikk av stabelen med taler bl.a av Guri Spilhaug som markerte 10 års-jubileet med en historisk gjennomgang av vår forenings korte liv, og takket de avtroppende styremedlemmer.