Veiledermøte gynekologi (Pilot) 26.-27. januar 2023, Bergen

Bli med å påvirke veilederkapitler i pilot-Veiledermøte i gynekologi i Bergen 26.-27. januar 2023! Det blir både faglig interessant og sosialt!
januarsol
Januarsol

Disse kapitlene skal gjennomgås:

Myoma uteri
Spontanabort
Kjønnslemlestelse
Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen
Endometriose / adenomyose
Fertilitetsbevarende behandling


Vi har satt et tak på 50 deltakere. Ved flere interesserte vil vi fordele plassene slik at vi får en så jevn geografisk fordeling som mulig. 

Påmeldingsfrist: 9. desember

Pris: 2500,-

 

For detaljer og påmelding:  

https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/10/35194/#tab1