Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Foreningens formål:

  • Fremme ortopediens utvikling i Norge
  • Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • Avgi sakkyndige råd ved ansettelse i ortopediske legestillinger
  • Virke for opprettelse av ortopediske avdelinger
Fra Ortopedisk poliklinikk på AHUS - Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen