Norsk ortopedisk forening

Foreningens formål:

  • Fremme ortopediens utvikling i Norge
  • Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • Avgi sakkyndige råd ved ansettelse i ortopediske legestillinger
  • Virke for opprettelse av ortopediske avdelinger
Fra Ortopedisk poliklinikk på AHUS - Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelt

Høstmøtet 2020

Høstmøtet 2020 vil pga pgående Covid-19 epidemi bli arrangert som webinar i uke 43. Informasjon om program, påmelding og format kommer så snart det er endelig avklart. Nof er i kommunikasjon med legeforeningens IT avdeling angående mulige tekniske løsninger.