Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Nyhetsbrev nummer 2/2022

Kjære psykiatere og LIS. Dette er det andre nyhetsbrevet fra styret i Norsk psykiatrisk forening.
30. mai 2022
Lars Lien, styreleder i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Anne Kristine Bergem
Lars Lien, styreleder i Norsk psykiatrisk forening. Foto: Anne Kristine Bergem

Kjære psykiatere og LIS,

Siden forrige nyhetsbrev har Norsk psykiatrisk forening gjennomført enda et årsmøte digitalt. Ingen store eller kontroversielle saker stod på agendaen, men det var stort engasjement om LIS-kurs på Veka i september. Styret var sammen med Vekakomiteen innstilt på vi ikke skulle ha samtidige emnekurs siden Npf ikke tjener penger på det etter at RegUt’ene overtok ansvaret. Etter flere år med nedstenging mente styret det var viktig at overlegene fikk anledning til å komme på fysiske kurs. Enden på diskusjonen på årsmøtet ble likevel at det er håp om at emnekurs for LIS legges til Veka igjen i 2023.

Det var også valg både i utvalgene og styret. Erik Tholin og Jacob Jorem stilt ikke til gjenvalg i styret. Jeg har lyst til å takke dem for en strålende innsats i styret og for at de også har bidratt til et godt miljø på styremøtene. Ulrika Larsson fra Bodø og Shahram Shaygani fra Oslo ble valgt inn som nye styremedlemmer. Vi ser fram til å ha dem med i videre. Les mer om Shahram og Ulrika på våre nettsider.

Nå gleder vi oss over at våren er kommet og at sommeren står for døren. Og etter ferien kan vi se fram til endelig å kunne møtes fysisk til Psykiatriveka 5.-9. september i Oslo på hotell Scandic St. Olavs plass. Jeg håper så mange som mulig finner veien og det er fortsatt mulig å melde seg på: www.psykiatriveka.no. Neste Psykiatriveka er 13.-17.mars 2023 i Bergen med årsmøte i Npf onsdag 15.mars 2023. Velkommen til Bergen også.

Nyhetssaker:

Filmsamarbeidet mellom Norsk Forening for Allmennmedisin og Npf hadde premiere på Faglandsrådet i regi av Legeforening. Den handler om hvordan man gjør gode vurderinger ved behov for tvangsinnleggelse. Det er rådgiver i Npf Anne Kristine Bergem som står bak med god hjelp fra Elisabeth Mork i styret. Filmen fikk mye rosende omtale og leder for Fagstyret mente filmen var et av høydepunktene på Faglandsrådet. Det kommer flere informasjonsfilmer, men ta en titt på denne allerede nå.

I forrige nyhetsbrev nevnte jeg Gjør Kloke Valg (GKV) kampanjen. Der foreslo styret i Norsk psykiatrisk forening at vi skulle støtte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) sin anbefaling om regelmessig somatisk helsekontroll for pasienter ikke er nødvendig, men med unntak for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse. I samarbeid med NFA fjerner vi det forslaget og har isteden hatt møter med Helsedirektoratet med tanke på å få Helsedirektoratet til å få regelmessig helsekontroll inn i normerende produkter som pakkeforløp og retningslinjer.

Tannhelsetilbudet til personer med psykiske helseplager er også mye likt saken over. Her har Tannlegeforeningen tatt initiativ for å endre reglene for tannbehandling til mennesker med psykiske lidelser og avhengighet i samarbeid med Npf, NFA og Psykologforeningen. I første omgang ønsker vi å utvide tiden for å få refusjon fra 3 til 6 måneder, men målet er et tannbehandlingen for denne gruppen bør være gratis. Les mer om samarbeidet og om brevet som er sendt til HOD.

Roper ut om rus er et initiativ fra Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og er støttet av Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Rådet for Psykisk helse, Mental Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og SPoR - Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Bakgrunnen er å få mer oppmerksomhet om mennesker med ROP lidelser og reetablere arbeidet med et pakkeforløp for denne gruppen. Det har resultert i et møte med statssekretæren i helse- og omsorgsdepartementet. Les mer om utropet fra Fagrådet

Krigen i Ukraina rystet oss alle og Npf har gjennom de Nordiske og Europeiske psykiaterforeningene fordømt Russlands handlinger i Ukraina og bedt om at krigen stanser. Den Europeiske foreningen har ekskludert den offisielle Russiske psykiaterforeningen midlertidig siden de ikke ville fordømme krigen. I kjølevannet av krigen vil det også oppstå en mulig strøm av flyktninger som foreløpig ser ut til å bli mindre enn først antatt. Npf er opptatt av at flyktninger i utgangspunktet er en ressurs, men som også vil trenge helsetjenester for sykdommer de har med seg og som de kan utvikle knyttet til traumer. Les mer om problematikken.

På årets Toppmøte i regi av Endringskompetanse hadde vår rådgiver Anne Kristine Bergem et av hovedinnleggene om Hva fremmer god dialog og godt samarbeid? Det er gjort opptak av Toppmøtet, som kan sees i sin helhet her.

Personvernet – og taushetsplikten er viktig for oss alle. Styret ønsket i forbindelse med mye omtale av Bering Brevik saken å sette dette på dagordenen. Etter vår mening må vi ikke miste av syne det selvpålagte kravet om å behandle alle med grunnleggende respekt og rettigheter – uansett forbrytelsens alvorlighet. Å opprettholde personvernet hører til en slik rettighet som alle borgere i Norge har – uansett hva man har begått av kriminelle handlinger.

Npf har uttalt seg i sakens anledning i Dagens medisin.

Leder i Npf Lars Lien er en av to redaktører for ny bok om integrert behandling -Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak". I tillegg til styreleder har styremedlem Solveig Reitan og spesialrådgiver Anne Kristine Bergem deltatt med egne kapitler. Les intervju med redaktørene for boken.

Og her: — Det er ikke pasientene selv som skal sørge for integrert behandling - Rus & samfunn

 

Hamar, mai 2022

Vennlig hilsen

Lars Lien