2023 2022 2021 2020 2019 2024

Syd-Vesten artikler

26. februar 2024

Leder 1-2024

Et nytt år gir nye muligheter. Muligens kan det også bli endringer i Helse- og omsorgsdepartementet. I skrivende stund stormer det stadig rundt helseminister Ingvild Kjerkol som beskyldes for plagiat i sin masteroppgave. Foreløpig har hun også klart seg unna denne kula.
26. februar 2024

Spørreundersøkelsen blant sykehusleger høsten 2023

Rogaland legeforening har høsten 2023 utført en anonym spørreundersøkelse hvor en spurte hvordan sykehusleger har det i jobben sin. Om de trives eller mistrives, og om de har vurdert å slutte. Spørreundersøkelsen hadde en svarprosent på 46% som er høyt for denne type undersøkelse. Det kom også inn over 400 fritekstsvar. Spørreundersøkelsen har blitt sammenfattet og sammen med tolkninger utgitt i en kort rapport; «legers arbeidsforhold ved Stavanger universitetssjukehus».
26. februar 2024

Legers arbeidsforhold ved Stavanger Universitetssjukehus Kortrapport, våren 2024

Rogaland Legeforening gjennomførte i perioden 29.09.23-31.10.23 en anonym spørreundersøkelse blant leger ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Rapporten er nå publisert, og kan leses under.
26. februar 2024

Rogaland Legeforening gjør det igjen!

Julekakebommene var så vidt tømt, gavepapiret kastet og det kulturelle gullet fra Kvakk! fordøyet før en ny invitasjon ramlet inn i e-postkassene til medlemmene av Rogaland Legeforening.
26. februar 2024

How can you not be romantic about Legeforeningen, medlemsmøte 22.11.23

Styret i Allmennlegeforeningen og førstelandsråd i Rogaland, vår kjære Peter Christerson arrangerte medlemsmøte på ærverdige Hotel Victoria den 22.11.23. Hvorfor reise på medlemsmøte tenker du? Du kan jo bare lese et referat fra møtet i det neste nummeret av Syd-Vesten? Opplevelsen kan dessverre ikke gjenskapes om referenten så er begavet med en penn á la Shakespeare.
26. februar 2024

3 leger på Haugalandet

Intervju med 3 leger på Haugalandet
26. februar 2024

Rogaland Legeforening inviterer til medlemsmøte om hjernehelse

Marte Roa Syvertsen er lege ved nevrologisk avdeling og forskningssjef ved Drammen sykehus. Hun er forfatter av de populærvitenskapelige bøkene «Menneskehjernen» og «Ungdomshjernen».
26. februar 2024

Ph.d.-prosjekt

Jeg har forsket på simuleringstrening i nyfødtresuscitering i Tanzania. Avhandlingen har tittelen «Simulation-based training and data-guided feedback for neonatal resuscitation in rural Tanzania” og prosjektet er en del av Safer Births ledet av Hege Ersdal.
26. februar 2024

Mye nytt fra Østlandet – Legeforeningens ledersamling

Det er ikke uvanlig med snø og vintervær i Oslo i januar, men denne dagen i januar var det nesten litt for mye av det gode. Ifølge VG måtte også Oslo lufthavn Gardermoen stenge ned store deler av dagen, da det var så mye snø at pilotene ikke kunne se landingslysene. Avinor informerer om at dette kun har skjedd en håndfull ganger siden flyplassen ble åpnet. Skikkelig vinter også i Stavanger, gjorde det usikkert for våre delegater å nå fram i tide. De rutinerte reiste derfor dagen før. Ettersom t-banen var nede, bussen slet med framkommelighet og det var vansker med flytoget, var det flere fjes som manglet da president Anka og helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol gikk på talerstolen kl 10 sharp.

Side 1 av 27