Rogaland legeforening

Lokalforening

Syd-Vesten artikler

Innkalling til digitalt årsmøte fredag 11. juni 2021

26. mai 2021

Leder 2-2021

26. mai 2021

We were on a break! Når lokale forhandlinger bryter sammen

26. mai 2021
Leger som jobber i det offentlige, er underlagt tariffavtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene (KS, Spekter etc). For leger i kommunene, sier imidlertid ikke tariffavtalene noe om lønn (med unntak av LIS1), og all lønnsdannelse skjer lokalt. Den lokale tillitsvalgte i kommunen, får derfor en viktig rolle ved de årlige lønnsforhandlingene. Forskjellene mellom kommunene, og de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, kan variere enormt. I noen kommuner finnes det kun en eller to leger, som fyller alle oppgavene. I andre kommuner er det kanskje flere hundre leger, og en eller flere tillitsvalgte. Det er også store forskjeller i lønn og arbeidsvilkår for leger i ulike kommuner (og til en viss grad også innad i kommuner).

Munnen er også en del av kroppen

26. mai 2021
Forskning på oral helse er viktig fordi den orale helsen har stor betydning for den generelle helsen. Forskning på oral helse og tiltak for å bedre denne er også viktig fordi kunnskap fra denne forskningen mest sannsynlig også kan overføres og brukes i behandling av pasienter i andre deler av helsetjenesten.

Mangelfull behandling ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

26. mai 2021
Virkningsfull behandling av langvarige smerter inkluderer tverrfaglig og personsentrert helsehjelp. Det finnes lite dokumentert nytte av medikamenter generelt og opioider spesielt ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Likevel blir de fleste pasientene tilbudt hovedsakelig farmakologisk behandling av dette ofte komplekse helseproblemet. Helsedirektoratet fastslår også at utviklingen av tverrfaglige smerteklinikker i Norge går senere enn forventet.

Er det greit å spørre om alkohol?

26. mai 2021
I Norge drikker folk flest alkohol. Både andelen som drikker alkohol og mengden den enkelte drikker har økt betydelig siden 90-tallet.

Leder 1-2021

02. mars 2021

Det er på tide å sette helse og trygghet først

02. mars 2021

Fylkeskommunens arbeid med folkehelse

02. mars 2021

Side 1 av 12