Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

Spesialforening med fokus på pasientsikkerhet

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP),  ble stiftet i 2017 og er en spesialforening i Den norske legeforening.

Vi vender oss til leger og medisinstudenter som har interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. 

Leger har en sentral rolle i utredning og pasientbehandling og vi bør være viktige premissleverandører i utviklingen av pasientsikkerhetsområdet. 

Du finner oss også på Facebook (Leger for:bedring)

Gutt hos lege FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen