Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

Spesialforening med fokus på pasientsikkerhet

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP),  ble stiftet i 2017 og er en spesialforening i Den norske legeforening.

Vi vender oss til leger og medisinstudenter som har interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. 

Leger har en sentral rolle i utredning og pasientbehandling og vi bør være viktige premissleverandører i utviklingen av pasientsikkerhetsområdet. 

Gutt hos lege FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Ønsker du å bli medlem?

Send en e-post til medlem@legeforeningen.no.

Kontingent for 2021: 

  • Leger: kr.300,-
  • Medisinske studenter: kr. 150,-