Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Spesialforeningsstatus innvilget

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.

FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Ønsker du å bli medlem?

Send en e-post til medlem@legeforeningen.no.

Kontingent for 2020: 

  • Leger: kr.300,-
  • Medisinske studenter: kr. 150,-