Medisinstudenter med lisens

Her kan du lese om temaer som omfatter medisinstudenter med lisens. Vi har også en egen FAQ-side som svarer på ofte stilte spørsmål om det å arbeide som medisinstudent.

I arbeidsmarkedet inndeles medisinstudentene i to grupper: De med lisens og de uten. For studenter med lisens er det fastsatte lønnsbetingelser som gjelder flertallet av aktuelle stillinger over hele landet, mens for de uten lisens er det større variasjon avhengig av hvor man arbeider.
 
Studentlisensen gir deg en helt unik læringsmulighet, og du får erfare hvordan det er å arbeide som lege før du er uteksaminert. Det er også en erfaring mange arbeidsgivere vektlegger ved videre ansettelser.
 
Med studentlisens kan du jobbe som vikar for LIS1 / lege på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Med studentlisens kan du utføre mange av oppgavene til en lege under tittelen stud.med. Dette må skje under faglig veiledning og tilsyn fra overordnet lege. Lisensen gir ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter, det vil si at du til enhver tid må ha en overordnet lege tilstede på arbeidsplassen.

Studentlisensens begrensninger

 • Du kan ikke kalle deg lege. Tittelen som skal benyttes er stud.med / medisinstudent med lisens.
 • Du kan ikke inngå i legevakt eller bakvakt 
 • Du kan skrive ut B*- og C-preparater**, men kun i arbeidssammenheng
 • Du kan ikke ordinere ut A-preparater***, hverken som resept eller på medisinkurve
 • Du kan ikke skrive ut på blå resept
 • Du kan ikke sykmelde pasienter

  *B-preparater er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater, slik som valium, paralgin forte og sovemedisiner.
  **C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt og inkluderer alt fra blodtrykksmedisiner til antibiotika.
  ***A-preparater er medisiner som er sterkt vanedannende, slik som morfin og andre opiater som virker smertestillende.

 

Helsedirektoratet betaler tilbake gebyrer for saksbehandling av lisenser

Fra 1. mars 2023, ble det fastsatt nye gebyrsatser for søknader om autorisasjon og lisens til Helsedirektoratet. I perioden fra 1. mars 2023 til 20. desember 2023 har noen søkere betalt helsedirektoratet gebyr på lisenssøknader som de ikke har hatt rett til å kreve. De dette gjelder vil få betalt tilbake det søknadsgebyret de har betalt til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil betale pengene tilbake til de bankkontoene det er betalt fra så snart som mulig.

Les hele artikkelen om tilbakebetaling på helsedirektoratets side.

Har du spørsmål om arbeid med studentlisens burde du kontakte din lokale arbeidslivsansvarlige. Kontaktinfo finner du her