Medisinstudenter med lisens

Her kan du lese om temaer som omfatter medisinstudenter med lisens. Vi har også en egen FAQ-side som svarer på ofte stilte spørsmål om det å arbeide som medisinstudent.

I arbeidsmarkedet inndeles medisinstudentene i to grupper: De med lisens og de uten. For studenter med lisens er det fastsatte lønnsbetingelser som gjelder flertallet av aktuelle stillinger over hele landet, mens for de uten lisens er det større variasjon avhengig av hvor man arbeider.
 
Studentlisensen gir deg en helt unik læringsmulighet, og du får erfare hvordan det er å arbeide som lege før du er uteksaminert. Det er også en erfaring mange arbeidsgivere vektlegger ved videre ansettelser.
 
Med studentlisens kan du jobbe som vikar for LIS1 / lege på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Med studentlisens kan du utføre mange av oppgavene til en lege under tittelen stud.med. Dette må skje under faglig veiledning og tilsyn fra overordnet lege. Lisensen gir ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter, det vil si at du til enhver tid må ha en overordnet lege tilstede på arbeidsplassen.

Studentlisensens begrensninger

 • Du kan ikke kalle deg lege. Tittelen som skal benyttes er stud.med / medisinstudent med lisens.
 • Du kan ikke inngå i legevakt eller bakvakt 
 • Du kan skrive ut B*- og C-preparater**, men kun i arbeidssammenheng
 • Du kan ikke ordinere ut A-preparater***, hverken som resept eller på medisinkurve
 • Du kan ikke skrive ut på blå resept
 • Du kan ikke sykmelde pasienter

  *B-preparater er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater, slik som valium, paralgin forte og sovemedisiner.
  **C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt og inkluderer alt fra blodtrykksmedisiner til antibiotika.
  ***A-preparater er medisiner som er sterkt vanedannende, slik som morfin og andre opiater som virker smertestillende.

 

Nye gebyrsatser for søknad om autorisasjon og lisens fra 1. mars 2023

Helsedirektoratet innførte med virkning fra 1. mars 2023, nye gebyrsatser for søknad om autorisasjon og lisens. Satsene som er innført er for både leger/medisinstudenter utdannet i Norge og de utdannet i utlandet. Satsene som er innført for leger/medisinstudenter utdannet i utlandet er derimot mye høyere. Dersom du er utdannet innenfor EU/EØS må du betale et gebyr på 2500 kr, og er du utdannet utenfor EU/EØS er gebyret på 3500 kr for å kunne søke om studentlisens. Ved utdanningsløp i Norge er gebyret på 750 kr. 

Gebyrene skal dekke Helsedirektoratets kostnader ved behandling av søknadene. Det begrunnes i at det er til dels store forskjeller på hvor mye ressurser som medgår til behandling av søknader fra søkere utdannet ved henholdsvis norske læresteder, læresteder innenfor EU/EØS og læresteder utenfor EU/EØS, og dette reflekteres i gebyrenes størrelse. 

Disse nye satsene innført av Helsedirektoratet kom brått på flere studenter, inkludert oss i Norsk medisinstudentforening. Vi skal jobbe aktivt fremover for å redusere disse nye gebyrene. 

Gebyr for søknad om autorisasjon og lisens:

 • Norskutdannede – automatisk saksbehandling - kr 750
  (Innmeldingslister fra utdanningsinstitusjoner og fylkeskommuner)   
 • Norskutdannede – søker sender egen søknad om autorisasjon/lisens - kr 2 000
 • Utdannede innenfor EU/EØS - kr 2 500
 • Utdannede utenfor EU/EØS - kr 3 500
 • Lisens til helsepersonell over 80 år - kr 2 000
 • Søknad om fagområdelisens fra leger utenfor EU/EØS - kr 3 500

Du finner gebyrforskriften her: Forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister

Se også informasjon på direktoratets nettsider:  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-gebyrsatser-for-autorisasjonssoknader-fra-1.mars

Har du spørsmål om arbeid med studentlisens burde du kontakte din lokale arbeidslivsansvarlige. Kontaktinfo finner du her