62 nye LIS1-stillinger

Ingvild Kjerkhol og Bent Høie. Bilde av de to.
Nils Kristian Klev og Bent Høie. Foto: Tor Martin Nilsen

Under Legeforeningens helsepolitiske debatt 7.september 2021 i Legenes hus kunne tidligere helseminister Bent Høie avsløre at det ville øremerkes midler til å opprette 62 nye LIS1-stillinger i statsbudsjettet for 2022.

Statsbudsjettet for 2022 ble lansert tirsdag 12.oktober. I budsjettet foreslår den forrige regjeringen å bevilge 26,5 millioner kroner til 62 nye LIS1-stillinger, hvor 31 av disse stillingene opprettes høsten 2022. Det kommer frem at alle stillinger vil være opprettet i løpet av 2023. Denne økningen i LIS1-stillinger vil totalt ha en årlig kostnad på rundt 206 millioner kroner.

Med økningene i LIS1-stillinger vil det fra 2023 være 1150 LIS1-stillinger tilgjengelig per år mot dagens 1088.

200 nye LIS1-stillinger har vært en av Norsk medisinstudentforening sine viktigste saker i mange år, og vi har også fått Legeforeningen med på å jobbe målrettet for dette. Vi er derfor svært fornøyde med at vi nå når dette målet, som også er i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling.

Det foreslås at de 62 nye stillingene bindes til videre spesialisering i allmennmedisin og psykiatri, noe som begrunnes med at det er særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til disse spesialitetene. Det er ikke per dags dato gjort rede for hvordan denne øremerkingen av de nye LIS1-stillingene skal foregå hverken rent praktisk eller juridisk.

Nmf er positive til at det gjøres tiltak for å øke rekrutteringen til disse spesialitetene. Vi frykter allikevel at disse bundne LIS1-stillingene ikke vil føre til en reell rekruttering av leger som faktisk ønsker en spesialisering innen psykiatri eller allmennmedisin, men av leger som oppgir at de ønsker dette for å sikre seg en stilling som LIS1. Vi mener det bør utarbeides andre metoder for å engasjere flere unge leger til å velge rekrutteringssvake spesialiteter, for eksempel ved endring av vilkår og arbeidsforhold.

LIS1-stillinger er utdanningsstillinger som skal gi nyutdannede leger et innblikk i mange ulike spesialiteter. Norsk medisinstudentforening mener derfor at nye LIS1-stillinger ikke skal bindes til et spesifikt videre spesialistløp, men være stillinger som gir valgfrihet innenfor alle medisinske fagfelt etter endt tjeneste.

Ønsker du å lese mer om hva Nmf mener om binding av LIS1-stillinger opp mot videre spesialiseringsløp? Trykk her

Har du noen spørsmål til dette?

Her finner du mer info om LIS1.

Kontakt oss dersom du lurer på noe!