Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Studere medisin i Irland

Det finnes ca. 15 norske medisinstudenter i Irland, spredt rundt på de seks forskjellige universitetene i Irland som tilbyr medisinutdanning. Medisinstudiet i Irland tar 4-6 år avhengig om man søker seg inn til undergraduate (5-6 år) eller graduate entry (4 år).