Hva gjør vi?

LVS ledes av et styre, styrets leder er Mette Kalager.

Landsrådet

LVS landsråd består av styret, styrets varamedlemmer, hovedtillitsvalgte og varahovedtillitsvalgte ved de fire universitetene som har medisinutdanning, to valgte representanter for medlemmene ved de samme universiteter, og to representanter valgt av medlemmer ved øvrige institusjoner.

Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen leveres av Legeforeningen, Avdeling for jus og arbeidsliv. Sekretariatsleder er spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme, konsulent/sekretær er E. Charlotte H. Nielsen.

LVS-info

LVS gir ut medlemsbladet LVS-info 3-4 ganger pr år. Redaktør er Bendik Brinchmann.

LVS lover

LVS Orkidépris