Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

PSLs administrasjonskurs og årsmøte 20. - 22. april i Trondheim. Over 100 påmeldte allerede.

PSLs administrasjonskurs og årsmøte blir i Trondheim på Scandic Nidelven 20. - 22. april 2023.
1. september 2022
Bilde tatt fra Scandic sine nettsider med tillatelse til bruk.

Velkommen til PSLs adminsitrasjonskurs og ørsmøte 20. - 22. april 2023 i Trondheim.

Her finner du program for kurset:

Kursprogram 20. - 22. april

Du kan melde deg på kurset her:

PSL- administrasjonskurs 2023