Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager

18. mars 2016

Høringsfrist 02.05.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager).

Om retningslinjen: Bakgrunnen for dette retningslinjeprosjektet er et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Målet er å styrke tilbudet til pasienter med TMD (temporomandibulær dysfunksjon). Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger/råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD.

Målgruppen for retningslinjen er autorisert helsepersonell som kommer i kontakt med og behandler pasienter med TMD. Retningslinjen inneholder informasjon som også vil være nyttig for pasienter og deres pårørende. 

Retningslinjen er inndelt med syv hovedkapitler:

  • TMD - Definisjon, etiologi, symptomer og sykdomsbilde
  • Utredning og diagnostikk ved TMD
  • Behandlingsforløp ved TMD
  • Behandlingstiltak ved TMD
  • Barn og unge med TMD
  • Røde flagg og differensialdiagnoser ved TMD
  • Informasjon og råd om egenaktivitet til personer med TMD 

Les om høringen:
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-og-behandling-av-tmd-tyggemuskulatur-og-kjeveleddsplager

Dette gjelder en sjelden tilstand og foreningene selv må vurdere høringens relevans.

Saksbehandler

Nina Finstad | Medisinsk fagavdeling