Jus og arbeidsliv
TEMA

Tillitsvalgt

En støtteside for Legeforeningens tillitsvalgte.
Her finner du informasjon om kurs for tillitsvalgte, tillitsvalgtrollen, informasjon om forhandlinger, arbeidsmiljø og lignende.
Enkelte sider er kun synlige for innloggede medlemmer.
Landsstyremøtet i Den norske legeforening 2019. Foto: Thomas B Eckhoff

Temaartikler

Veiledere