Tillitsvalgt

Forhandlinger om hovedavtalen

27. oktober 2021
Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene I arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings– og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere/ tillitsvalgte.

Legeforeningen lanserer korte opplæringsvideoer – "Kort og godt"

21. oktober 2021
"Kort og godt" er videofilmer på rundt fem minutter som gir deg nyttig informasjon og råd i ulike type saker.

Hvilke regler gjelder for ansettelser?

21. oktober 2021
Legeforeningen får ofte spørsmål fra tillitsvalgte knyttet til ansettelsesprosesser. Hvilke regler som gjelder kan du lese mer om her.

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

21. oktober 2021
Hva kan tillitsvalgte si uten at det er i strid med lojalitetsplikten de har overfor arbeidsgiver? Det er tema i en ny dom fra Arbeidsretten.

Forhandlinger om hovedavtalen

21. oktober 2021
Hovedavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I november møtes partene for å forhandle hovedavtalen, som blant annet gjelder i helseforetakene.

Premiereguleringsfondet

17. september 2021
Premiereguleringsfondet refunderer – innenfor den til enhver tid tilgjengelige ramme - de mest urimelige utslagene av regelverket for årlig regulering av kommunal tjenestepensjon; kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjon for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i Fellesordningen i KLP.

Webinarer for selvstendig næringsdrivende

17. september 2021
Akademikerne Næringsdrivende arrangerer i høst og vinter en serie webinarer rettet mot selvstendig næringsdrivende. Webinarene er relevant for alle som enten er næringsdrivende eller planlegger å bli det.

Tilleggsprotokoll fleksitidsavtalen 270821

03. september 2021
Etter fleksitidsavtalen skal alle ansatte være tilstede i kjernetiden fra kl. 09.00 til kl.14.30. For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19 pandemien, har KMD og hovedsammenslutningene blitt enige om at bestemmelsen om kjernetid ikke skal gjelde i perioden frem til 31-12-2021.

Lokale forhandlinger 2021

09. juli 2021
For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 27. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.

Side 1 av 19