Artikler fra nyhetsbrev

Tillitsvalgt

10. april 2024

Lønnsoppgjøret 2024 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

Spekter og SAN kom tirsdag 9. april til enighet i de innledende forhandlingene i hovedoppgjøret 2024. I de innledende forhandlingene ble det forhandlet om overenskomstens del A, og de sentrale partene avtalte forhandlingsfrister for de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn.
20. mars 2024

Kontakt din tillitsvalgt!

Som medlem av Legeforeningen, kan du få bistand av dyktige tillitsvalgte!
20. mars 2024

Valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene

Det skal gjennomføres valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene og i de regionale helseforetakene de nærmeste månedene. Utgangspunktet er at alle ansatte i helseforetakene kan stille til valg, og alle har stemmerett.
20. mars 2024

Sommerferieplanlegging

Mange har allerede planlagt ferieturen, og tillitsvalgte og ledere er godt i gang med prosesser for å planlegge ferie og sommerarbeidsplaner. Ferierettigheter for leger er regulert i lov og tariffavtalene.
20. mars 2024

Hovedoppgjøret 2024

Snart er det vår og Legeforeningen skal forhandle lønn og øvrige arbeidsvilkår i overenskomstene.
07. mars 2024

Status reforhandling av særavtalen (SFS 2305)

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen (SFS 2305) ble sagt opp av Legeforeningen til reforhandling høsten 2023.
07. mars 2024

Webinar om praktisk bruk av kunstig intelligens 11. mars kl. 18.00-19.00

Målgruppen er næringsdrivende medlemmer i medlemsforeningene, men dette er et relevant tema for alle medlemmer som trenger å vite mer om generativ AI (som ChatGPT o.l.), hva det kan brukes til, og hvordan de kan komme i gang.
07. mars 2024

Bruk av takst for e-konsultasjon

De siste årene har bruken av e-konsultasjoner økt kraftig. Det er en del usikkerhet blant fastleger om hva som kreves for å utløse takster for e-konsultasjoner.
07. mars 2024

Tilbakebetaling etter Helfo-kartlegging

Helfo gjennomfører en kartleggingskontroll for å undersøke i hvilken grad fastleger bruker takster for e-konsultasjoner riktig. Mange fastleger har blitt varslet om tilbakekreving av små beløp.

Side 1 av 36