Tillitsvalgt

Tilleggsprotokoll fleksitidsavtalen 270821

03. september 2021
Etter fleksitidsavtalen skal alle ansatte være tilstede i kjernetiden fra kl. 09.00 til kl.14.30. For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19 pandemien, har KMD og hovedsammenslutningene blitt enige om at bestemmelsen om kjernetid ikke skal gjelde i perioden frem til 31-12-2021.

Lokale forhandlinger 2021

09. juli 2021
For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 27. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.

Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

30. juni 2021
Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.

Særavtalen (SFS 2305) - om Rikslønnsnemndas kjennelse

29. juni 2021
Rikslønnsnemnda behandlet tvisten mellom KS og Legeforeningen om særavtalen, SFS 2305, den 9. juni. Nemnda besluttet å videreføre særavtalen med justering av de økonomiske satsene. Ny versjon av særavtalen er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Når noen klager på deg som lege

29. juni 2021
Flere leger opplever å få en eller flere klager mot seg i løpet av karrieren. Legeforeningen gir deg råd.

Alderspensjonister får forlenget unntak for korona-arbeid

29. juni 2021
Alderspensjonister som tar arbeid knyttet til koronasituasjonen vil fortsatt kunne arbeide uten at pensjonen reduseres ut 2021.

Skal arbeidstaker betale tilbake feilutbetalt lønn?

29. juni 2021
Noen ganger får arbeidstaker for mye utbetalt i lønn. Kan arbeidsgiver trekke dette fra neste lønning?

Lønnsoppgjøret 2021 er ferdig

29. juni 2021
Lønnsoppgjøret for 2021 i helseforetakene er ferdig. Lønnsoppgjøret for Legeforeningens medlemmer skal nå utbetales.

Visste du at du kan få hjelp av ekspertene i Skattebetalerforeningen?

29. juni 2021
Som medlem av Legeforeningen har du tilgang til rådgivning fra ekspertene i Skattebetalerforeningen på samme vilkår som deres vanlige medlemmer.

Side 1 av 19