Tillitsvalgt

Støtt opp om legene i kommunene - mulig streik fra 26. oktober

20. oktober 2020
Legeforeningen har brutt forhandlingene med KS om særavtalen som regulerer legenes arbeidsvilkår i kommunene. Det viktigste kravet er muligheten til å begrense omfanget av pålagt legevakt samt regulering av samfunnsmedisinsk beredskap.

Støtt opp om legene i kommunene - mulig streik fra 26. oktober

20. oktober 2020
Legeforeningen har brutt forhandlingene med KS om særavtalen som regulerer legenes arbeidsvilkår i kommunene. Det viktigste kravet er muligheten til å begrense omfanget av pålagt legevakt samt regulering av samfunnsmedisinsk beredskap.

Samarbeidsavtale om ansattrepresentanter i styrene

16. oktober 2020
Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Legeforeningen har fornyet avtalen om listesamarbeid vedrørende valg av ansattrepresentanter til styrene i helseforetakene. Avtalen vil bidra til å løse utfordringene med å oppnå representasjon av begge kjønn ved utarbeidelse av fellesliste.

Kurs for tillitsvalgte – digitale kurs supplerer fysiske kurs

16. oktober 2020
Høsten 2020 har tillitsvalgte tilbud om mer opplæring enn før. Legeforeningens aller første digitale kurs for tillitsvalgte var i juni 2020.

Hovedoppgjøret 2020 - A2 forhandlinger i november

16. oktober 2020
Legeforeningen er ferdige med de innledende sentrale forhandlingene og forhandlingene om de sosiale rettighetene, og har avtalt å forhandle overenskomstens del A2 med Spekter torsdag 5. november.

Brudd i staten

14. september 2020
Akademikerne Stat har i kveld valgt å bryte forhandlingene i med staten. Oppgjøret går nå til mekling som trolig vil bli sluttført i midten av oktober.

A-delsforhandlinger i mål i SAN

31. august 2020
Enighet i innledende A-delsforhandling 2020

Endring i kvoten for omsorgspenger

26. august 2020
Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020 - alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år.

Forberedelse til lønnsoppgjøret 2020 – konfliktberedskap og Spekters ønske om forhåndsavtaler, Hovedavtalens § 10

26. august 2020
Som ledd i forberedelsene til hovedoppgjøret høsten 2020, har Akademikerne helse som i alle oppgjør nedsatt en sentral streikekomite, som har som oppgave å planlegge for en eventuell streik.

Side 1 av 9