Tillitsvalgt

Premiereguleringsfondet

17. september 2021
Premiereguleringsfondet refunderer – innenfor den til enhver tid tilgjengelige ramme - de mest urimelige utslagene av regelverket for årlig regulering av kommunal tjenestepensjon; kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjon for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i Fellesordningen i KLP.

Webinarer for selvstendig næringsdrivende

17. september 2021
Akademikerne Næringsdrivende arrangerer i høst og vinter en serie webinarer rettet mot selvstendig næringsdrivende. Webinarene er relevant for alle som enten er næringsdrivende eller planlegger å bli det.

Tilleggsprotokoll fleksitidsavtalen 270821

03. september 2021
Etter fleksitidsavtalen skal alle ansatte være tilstede i kjernetiden fra kl. 09.00 til kl.14.30. For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19 pandemien, har KMD og hovedsammenslutningene blitt enige om at bestemmelsen om kjernetid ikke skal gjelde i perioden frem til 31-12-2021.

Lokale forhandlinger 2021

09. juli 2021
For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 27. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.

Diakonhjemmets 2020 oppgjør er blitt behandlet i Sentral ankenemnd

30. juni 2021
Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai i år.

Særavtalen (SFS 2305) - om Rikslønnsnemndas kjennelse

29. juni 2021
Rikslønnsnemnda behandlet tvisten mellom KS og Legeforeningen om særavtalen, SFS 2305, den 9. juni. Nemnda besluttet å videreføre særavtalen med justering av de økonomiske satsene. Ny versjon av særavtalen er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Når noen klager på deg som lege

29. juni 2021
Flere leger opplever å få en eller flere klager mot seg i løpet av karrieren. Legeforeningen gir deg råd.

Alderspensjonister får forlenget unntak for korona-arbeid

29. juni 2021
Alderspensjonister som tar arbeid knyttet til koronasituasjonen vil fortsatt kunne arbeide uten at pensjonen reduseres ut 2021.

Skal arbeidstaker betale tilbake feilutbetalt lønn?

29. juni 2021
Noen ganger får arbeidstaker for mye utbetalt i lønn. Kan arbeidsgiver trekke dette fra neste lønning?

Side 1 av 19