Artikler fra nyhetsbrev

Tillitsvalgt

16. april 2024

Viktig informasjon fra SOP

Les her om hvordan du kan søke om ytelser fra SOP og informasjon om pensjonsavtalen med Storebrand.
16. april 2024

Næringsdrivendes adgang til å kreve fakturagebyr fra forbrukerne

Næringsdrivende har ikke anledning til å ilegge forbrukere fakturagebyrer som overstiger betalingsmottakerens faktiske kostnader. Begrensningene gjelder for alle som fakturerer forbrukere, i alle sektorer.
16. april 2024

Ny tvisteløsningsnemnd for overdragelse av privat fastlegepraksis er etablert

Legeforeningen og KS har i fellesskap etablert en ny nemnd for prisfastsettelse ved overdragelse av privat fastlegepraksis. Formålet med nemnda er å bidra til en forutsigbar og effektiv behandling i de tilfeller det er uenighet om verdien av privat fastlegepraksis.
10. april 2024

Lønnsoppgjøret 2024 og frist for avslutning av lokale forhandlinger

Spekter og SAN kom tirsdag 9. april til enighet i de innledende forhandlingene i hovedoppgjøret 2024. I de innledende forhandlingene ble det forhandlet om overenskomstens del A, og de sentrale partene avtalte forhandlingsfrister for de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn.
20. mars 2024

Kontakt din tillitsvalgt!

Som medlem av Legeforeningen, kan du få bistand av dyktige tillitsvalgte!
20. mars 2024

Valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene

Det skal gjennomføres valg av ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene og i de regionale helseforetakene de nærmeste månedene. Utgangspunktet er at alle ansatte i helseforetakene kan stille til valg, og alle har stemmerett.
20. mars 2024

Sommerferieplanlegging

Mange har allerede planlagt ferieturen, og tillitsvalgte og ledere er godt i gang med prosesser for å planlegge ferie og sommerarbeidsplaner. Ferierettigheter for leger er regulert i lov og tariffavtalene.
20. mars 2024

Hovedoppgjøret 2024

Snart er det vår og Legeforeningen skal forhandle lønn og øvrige arbeidsvilkår i overenskomstene.
07. mars 2024

Status reforhandling av særavtalen (SFS 2305)

Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen (SFS 2305) ble sagt opp av Legeforeningen til reforhandling høsten 2023.

Side 1 av 36