Tillitsvalgt

Ny koronaavtale med VIRKE

14. januar 2022
Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Ny Parallellavtale (Hovedavtale)

14. januar 2022
Parallellavtalen mellom Virke og Legeforeningen utløp 31.12.2021, og partene møttes til forhandlinger 11. januar.

Ny koronaavtale med KS – hva betyr den for legene og hva skal dere tillitsvalgte gjøre nå?

21. desember 2021
Akademikerne kommune, herunder Legeforeningen, har inngått en ny, midlertidig avtale med KS om arbeidstid som følge av koronasituasjonen. Avtalen er innrettet slik at tillitsvalgte og kommunen lokalt skal vurdere om dere ønsker å ta den i bruk.

Ny hovedavtale SAN

20. desember 2021
Hovedavtalen som gjelder for virksomheter i SAN ble forhandlet i høst.

Forhandlinger om Parallellavtalen (Hovedavtalen)

20. desember 2021
Parallellavtalen gir viktige rettigheter for tillitsvalgte. I januar 2022 møtes partene for å forhandle parallellavtalen.

Ekspertgruppe legevakt

17. desember 2021
Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte tidligere i år en ekspertgruppe som skulle se på situasjonen på legevakt og legevaktbelastning. Ekspertgruppens rapport viser at det er store variasjoner i fastlegers belastning fra legevakt mellom større og mindre kommuner. Fastleger i små kommer har størst legevaktbelastning. Rapporten bekrefter at legevaktene i stor grad bemannes av fastleger, som har dette på toppen av lange arbeidsdager på fastlegekontoret og andre allmennlegeoppgaver.

Reforhandling av særavtalen SFS 2305

17. desember 2021
Legestreiken i kommunene om særavtalen høsten 2020 ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Nå skal særavtalen reforhandles på ny. Forhandlingene starter i januar. Legeforeningen er godt forberedt til krevende forhandlinger.

Dom i Legelisten-saken

17. desember 2021
Legeforeningen fikk ikke medhold i Høyesterett om at Legelistens praksis er ulovlig. Høyesterett kom til at saken reiste prinsipielle spørsmål som det var grunn til å få vurdert, men avgjorde at leger ikke kan reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.no.

Rett til juridisk bistand i Norden

17. desember 2021
Har du planer om å arbeide som lege i et annet nordisk land? Som medlem av Legeforeningen har du rett til juridisk bistand i Danmark, Sverige, Finland og Island ved kortere arbeidsopphold.

Side 1 av 21