Aktuelt

Anbefalinger fra NFA

Norsk forening for allmennmedisin har vært engasjert i overdiagnostikk og overbehandling i flere år. Policydokumentet om overbehandling, som er utarbeidet av faggruppen for overdiagnostikk er blitt offisiell politikk i WONCA, verdensforeningen for allmennpraktikere. I denne videoen forteller Stefan Hjörleifsson om NFAS anbefalinger i Gjør kloke valg kampanjen.
12. DESEMBER 2018