Informasjon

Om oss i Gjør kloke valg

Kontakt oss gjerne via e-post eller sosiale medier.
Under ser du noen av oss som jobber med Gjør kloke valg.

Bente K. Johansen - Legeforeningen

Foto: Den norske legeforening

Bente Kristin Johansen - Prosjektleder Gjør kloke valg

Bente Kristin Johansen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og seksjonssjef i Den norske legeforening.

Ketil Størdal - talsperson

Foto: UiO

Ketil Størdal - Talsperson Gjør kloke valg

Ketil Størdal er spesialist i barnesykdommer og professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: Privat

Stefan Hjörleifsson - Leder for Styringsgruppen Gjør kloke valg

Stefan Hjörleifsson er spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.