Norsk forening for allmennmedisin

Unngå å starte medikamentell primærforebygging før totalrisiko er vurdert og fordeler og ulemper med behandling er drøftet med pasienten

4. JULI 2018
bbf
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Individuell primærforebygging med medikamenter har fordeler og ulemper. Vanligvis bør man ikke behandle på grunnlag av enkeltstående risikofaktorer.

Referanse:

  • Avoiding the Unintended Consequences of Growth in Medical Care: How Might More Be Worse? JAMA.
    1999;281(5):446-453, Forebyggende helsearbeid,
    policydokument for Norsk forening for allmennmedisin, 2011