Norsk forening for allmennmedisin

Unngå å velge opioider som smertelindring hvis andre legemidler gir tilfredsstillende effekt.

28. FEBRUAR 2020

Begrunnelse: Unngå opioider ved kroniske ikke-maligne smertetilstander, unngå spesielt bruk av oksykodon. Lag en klar behandlingsplan ved all forskrivning av opioider og en forutsigbar nedtrappingsplan. Tenk helhetlig om smerte og mestring. Kognitive teknikker og kunnskap om atferdspsykologi er nyttige verktøy.  

 

Referanser:

  • Den norske legeforening, Retningslinjer for smertelindring, 2009. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/contentassets/6d9a7062741b4ef397e6868a31b88dc0/smertelindringshefte-retningslinjer.pdf
  • Helsedirektoratet, Nasjonal veileder opioider, 2015. Tilgjengelig fra:  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider