Norsk forening for lungemedisin

Unngå å starte med fast medisinering for astma hos voksne som ikke har bekreftet variabel luftstrømsobstruksjon (feks ved spirometri, positiv provokasjonstest eller PEF-variabilitet).

9. MARS 2021

Begrunnelse:

Til tross for at internasjonale retningslinjer anbefaler objektiv testing for å etablere en astmadiagnose er diagnosen ofte satt og behandling startet på klinisk grunnlag alene. Symptomer og funn ved klinisk undersøkelse, f.eks. hoste, piping, dyspnø, er uspesifikke og kan forårsakes av andre tilstander. Opp til en tredel av pasienter med astmadiagnose har ikke tegn til astma når de gjennomgår objektiv testing. En feilaktig astmadiagnose kan forsinke diagnosen av underliggende tilstand (som kan være alvorlig), og pasienter blir gitt unødvendige medikamenter med risiko for bivirkninger og unødvendige kostnader. (Hos pasienter som ikke kan gjennomgå objektiv testing (f.eks. barn) er denne anbefalingen ikke egnet).

Referanser:

  • Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021. Available from: www.ginasthma.org.
  • British Thoracic Society/Scottish Intercollegiate Guidelines Network. BTS/SIGN British guideline on the management of asthma [Internet].
  • Aaron SD, et al. Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma. JAMA. 2017 Jan 17;317(3):269-279. PMID: 28114551.