Norsk forening for lungemedisin

Unngå å ta CT pulmonal angiografi ved lav klinisk sannsynlighet for lungeemboli og negativ høysensitiv d-dimer test.

9. MARS 2021

Bakgrunn:

CT angiografi innebærer risiko for stråling og reaksjon på kontrast og undersøkelsen bør kun gjennomføres på god indikasjon. Moderne diagnostikk av venøs tromboembolisme bør inkludere vurdering av pretest sannsynlighet. Hos hemodynamisk stabile pasienter med lav/middels klinisk sannsynlighetsscore (f.eks Geneva eller Wells) og en negativ høysensitiv D-dimertest, er den negative prediktive verdi mtp diagnostikk av lungeemboli ca 99%, og videre billedundersøkelser er ikke anbefalt.

Referanser:

  • Wendy Lim, Grégoire Le Gal, Shannon M. Bates, Marc Righini, Linda B. Haramati, Eddy Lang, Jeffrey A. Kline, Sonja Chasteen, Marcia Snyder, Payal Patel, Meha Bhatt, Parth Patel, Cody Braun, Housne Begum, Wojtek Wiercioch, Holger J. Schünemann, Reem A. Mustafa; American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: diagnosis of venous thromboembolism. Blood Adv 2018; 2 (22): 3226–3256. doi:
  • Thrombosis Canada Clinical Guide: Pulmonary embolism. https://thrombosiscanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/Pulmonary-Embolism-Diagnosis_23Jan-2020.pdf
  • Stavros V Konstantinides, Guy Meyer, Cecilia Becattini, Héctor Bueno, Geert-Jan Geersing, Veli-Pekka Harjola, Menno V Huisman, Marc Humbert, Catriona Sian Jennings, David Jiménez, Nils Kucher, Irene Marthe Lang, Mareike Lankeit, Roberto Lorusso, Lucia Mazzolai, Nicolas Meneveau, Fionnuala Ní Áinle, Paolo Prandoni, Piotr Pruszczyk, Marc Righini, Adam Torbicki, Eric Van Belle, José Luis Zamorano, ESC Scientific Document Group, 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, , ehz405