Norsk forening for medisinsk biokjemi

Unngå å måle testosteron på menn uten symptomer eller tegn på testikkelsvikt

4. JULI 2018
Blodprøvetakning av pasient
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Begrunnelse:
Symptomer eller tegn på testikkelsvikt som tap av morgenereksjon, befruktningsvansker, forstørrede bryster, små testikler, redusert behåring, redusert behov for barbering, tap av muskelmasse og -styrke eller benskjørhet bør være tilstede før testosteron måles.

Plager som redusert sexlyst, ereksjonsproblemer, tretthet, energiløshet og redusert yteevne og – vitalitet er vanlige symptomer i befolkningen også når testosteronproduksjonen er normal. Selv om testosteronnivået synker langsomt med økende alder er reduksjonen individuell, og de fleste vil ha nivåer i normalområdet gjennom hele livet. Livsstilsfaktorer (først og fremst økende vekt/BMI) ser ut til å påvirke testosteronverdien mer enn hva alder gjør. Flere av symptomene ved testikkelsvikt er vanskelig å skille fra symptomer på naturlig aldring.

Referanser:

  • Svartberg JB, Jørgensen AP, Haave EM, et al. Mannlig hypogonadisme. Nasjonal Veileder i Endokrinologi. September 2021.