Norsk forening for medisinsk biokjemi

Unngå repeterende blodprøvekontroller på klinisk stabile pasienter

9. JANUAR 2023

Begrunnelse:
Unødvendige blodprøver øker risiko for tilfeldige funn som kan føre til unødvendig utredning, behandling og/eller bekymring hos pasienter. Noen pasienter er også engstelige for blodprøvetaking.
Hyppige blodprøver kan bidra til anemi. Sykehuservervet anemi er assosiert med økt antall blodtransfusjoner, forlenget sykehusopphold og mortalitet. I tillegg vil unødvendig bestilling av prøver forsinke viktige prøvesvar.

Referanser:

  • Eaton KP, Levy K, Soong C, Pahwa AK, Petrilli C, Ziemba JB, et al. Evidence-Based Guidelines to Eliminate Repetitive Laboratory Testing. JAMA Intern Med. 2017;177(12):1833-9.
  • Deacon B og Abramowitz J. Fear of needles and vasovagal reactions among phlebotomy patients. Journal of anxiety Disorder 2006;20:946-960.