Norsk forening for medisinsk biokjemi

Unngå test for okkult blod i avføringen ved andre indikasjoner enn mistanke om kolorektal kreft. Kvantitative immunologiske tester for okkult blod (iFOBT) bør erstatte kjemiske tester

9. JANUAR 2023

Begrunnelse:
Tester for okkult blod i avføring har liten verdi ved mistanke om sykdom i øvre del av mage-tarmkanalen, ved synlig blod i avføringen eller ved mistanke om inflammatorisk tarmsykdom (bestill heller
kalprotektin).
Når testing er indisert bør kvantitative immunologiske tester (iFOBT) brukes fremfor kjemiske tester
(f.eks. HemoFec® som har vært mye brukt i Norge). iFOBT har bedre sensitivitet og spesifisitet for
påvisning av okkult blod; det er ikke nødvendig med kostrestriksjoner ettersom de er spesifikke for
humant hemoglobin, og utført korrekt er én test nok. I tillegg kan resultatene fra kvantitative tester
være nyttig ved prioritering for koloskopi.

Referanser:

  • Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm (helsedirektoratet.no)
  • Overview | Quantitative faecal immunochemical tests to guide referral for colorectal cancer in
    primary care | Guidance | NICE
  • Overview | Inflammatory bowel disease | Quality standards | NICE
    European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis.
  • European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. Endoscopy. 2013; 45(1): 51–59