Norsk karkirurgisk forening

Unngå å utføre åpen eller endovaskulær behandling av de fleste asymptomatiske små abdominale aortaaneurismer, dvs < 5 cm hos kvinner og < 5,5 cm hos menn

28. MARS 2019

Behandling av asymptomatiske abdominale aortaaneurismer anbefales når risiko for ruptur overskrider risiko ved behandling. Randomiserte kontrollerte studier har ikke vist øket overlevelse ved åpen eller endovaskulær behandling av de fleste små aneurismer. Behandling kan likevel vurderes ved visse vekstmønstre og aneurismemorfologi.

Referanser

  • Cao P, De Rango P, Verzini F, Parlani G, Romano L, Cieri E, et al. Comparison of surveillance versus aortic endografting for small aneurysm repair (CAESAR): results from a randomised trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;41(1):13-25.
  • Lederle FA, Wilson SE, Johnson Gr, Reinke DB, Littooy FN, Acher CW, et al. Immediate repair compared with surveillance of small abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2002;346:1437-44.
  • Ouriel K, Clair DG, Kent KC, Zarins CK, Positive Impact of Endovascular Options for treating Aneurysms Early (PIVOTAL) Investigators. Endovascular repair compared with surveillance for patients with small abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2010;51(5):1081-7.
  • The UK Small Aneurysm Trial Participants. Mortality results for randomized controlled trial of early elective surgery or ultrasonographic surveillance for small abdominal aortic aneurysms. Lancet 1998;352:1649-55.