Norsk revmatologisk forening

Unngå å starte biologisk behandling ved axial spondyloartritt uten sikre tegn på inflammasjon

16. OKTOBER 2019

Det bør ikke startes biologisk sykdomsmodifiserende behandling (bDMARDs) ved axial spondyloartritt uten signifikant benmargsødem på MR og/eller forhøyet CRP. Det er mange årsaker til benmargsødem på MR som degenerasjon, traume og fødsel, så MR funn må vurderes opp mot klinikk.

Referanser:

  • Nasjonal prosedyre: Utredning, behandling og oppfølging av axial spondyloartritt ved Hilde Stray. https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Fagradets-innstillinger/Ferdige-norske-prosedyrer/
  • 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. van der Heijde D, et al. Ann Rheum Dis 2017.
  • Associations between spondyloarthritis features and MRI findings. B. Arnbak et al. Arthritis and Rheumatology 2016.
  • Frequency and anatomic distribution of MRI features in the SI joints of young athletes. U. Weber et al. Arthritis Rheumatol. 2018.