Norsk revmatologisk forening

Unngå glukokortikoidinjeksjoner i ledd uten sikre holdepunkter for inflammasjon

16. OKTOBER 2019

Behandling og behandlingsmålet er basert på en felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog og vil i de fleste artrittsykdommer være remisjon. Så lenge behandlingsmålet ikke er nådd, skal grunnbehandlingen justeres. Dersom det er sykdomsoppbluss kan det i tillegg være aktuelt å gi glukokortikoidinjeksjoner i ledd med sikker artritt. En nyere studie viser at glukokortikoidinjeksjoner gir best effekt i ledd med ultralyd verifisert artritt med moderat Doppler aktivitet, uavhengig av om leddet er hovent eller ikke.

Referanser:

  • Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge. A. B. Aga og E. A. Haavardsholm. https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Fagradets-innstillinger/Ferdige-norske-prosedyrer/
  • The Impact of Ultrasound on the Use and Efficacy of Intraarticular Glucocorticoid Injections in Early Rheumatoid Arthritis: Secondary Analyses From a Randomized Trial Examining the Benefit of Ultrasound in a Clinical Tight Control Regimen. L. B. Norberg et al. Arthritis & Rheumatology 2018.