LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Alle publikasjoner

Legers jobbtilfredshet – utfordringer og muligheter

27. juni 2019
– Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Baathe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2019.

Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger / Work-home balance in two cohorts of Norwegian doctors

27. juni 2019
Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere / Doctors who graduated later, experienced less work-home interface stress than those who had received their training earlier (Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 915-20).

How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care?

11. juni 2019
– The inteviewed doctors communicated how ‘stretching themselves’, to overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional fulfilment and quality of patient care. Managers need to ensure that doctors are involved when developing organisational policies, processes and systems, concludes four of LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026971).

Hva tenker pasienten om legens helse?

27. mars 2019
– I møtet mellom pasient og lege er det ikke bare legen som tar stilling til pasientens helse, men også omvendt, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 6/2019. I sin kommentaratikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 552) presenterer hun en ny kanadisk studie, og sammenholder den med andre studier som har undersøkt sammenhengen mellom legers helse og jobbtilfredshet og kvaliteten på pasientbehandlingen.

Hvorfor velger mannlige og kvinnelige leger ulike spesialiteter?

26. februar 2019
– Er det for lite oppmerksomhet rundt kjønnsforskjeller i medisinsk utdanning? spør LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 4/2019.

Legers ansvar for pasienten jorden

14. februar 2019
– Hvor mye av ansvaret bør legene bære? spør seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 3/2019.

Sykefravær smitter

31. januar 2019
– Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2019.

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

24. januar 2019
Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

24. januar 2019
Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

Side 3 av 71