LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Alle publikasjoner

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

24. januar 2019
Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

Lærums antilærebok

24. januar 2019
I Tidsskriftets utgave nr. 20/2018 har LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland anmeldt Ole Didrik Lærum (red.) sin siste bok Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var.

Arbeid i juledagene

20. desember 2018
– Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? spør LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 20/2018.

Hva betyr legers arbeidssituasjon for kvalitet i pasientbehandligen?

20. desember 2018
– Når legeyrket går fra å ses på som en livsstil mot å ses på som en jobb, trenger vi å diskutere vår forståelse av denne nye legeprofesjonen, skriver LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Overlegens temautgave om sykehuslegenes arbeidsforhold.

Motivasjon for endring

15. november 2018
– Hva motiverer engasjement i endringsprosesser; bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 18/2018.

Resident

01. november 2018
– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 17/2018.

Uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger / Doctors as targets of unwanted sexual attention

17. oktober 2018
– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

Gruppeveiledning – et udekket behov hos leger i spesialisering

11. oktober 2018
I Tidsskriftets utgave nr. 15/2018 deler LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø erfaringer hun og kolleger har gjort fra gruppebasert veiledning i onkologien.

Factors influencing doctors' counselling on patients' lifestyle habits

20. september 2018
A Norwegian study recently published in BJGP Open showes the importance of early interventions to help doctors with a vulnerable personality to handle negative criticism from patients.

Side 3 av 63