LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2007

Mangelfull oversikt over etiske retningslinjer / Insufficient view of ethical guidelines

13. september 2007
Førde IS / Forde IS, Berner M, Pedersen R, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1394-6.

Does a self-referral counselling program reach doctors in need of help? A comparison with the general Norwegian doctor workforce

13. september 2007
Isaksson Rø KE, Gude T, Aasland OG. BMC Public Health 2007, 7:36.

Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå? / The medical education in Oslo - consequences of the reform in 1996

13. september 2007
Aasland OG, Wiers-Jenssen J. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2100-4.

Kvinners karriereutvikling i klinisk akademisk medisin / Women´s academic careers in medicine

13. september 2007
Schlichting E, Nielsen HB, Fosså SD / Fossa SD, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2109-12.

Høyere lønn som stimuleringstiltak for vitenskapelig aktivitet? / Higher salary as an incentive for scientific activity?

13. september 2007
Gulsvik A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2113-6.

Turnustjeneste er både læring og arbeid / Internship is both learning and work

13. september 2007
Tunold O. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2118-20.

Physicians´ views on resource availability and equity in four European health care systems

13. september 2007
Hurst SA, Førde R / Forde R, Reiter-Theil S, Slowther AM, Perrier A, Pegoraro R, Danis M. BMC Health Services Research 2007; 7: 137.

Sykehuslegenes syn på sykehusreformen / The 2002 hospital reform - physicians´ views

13. september 2007
Aasland OG, Hagen TP, Martinussen PE. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2218-21.

Da legene skulle autoriseres / When state authorisation was introduced for medical doctors in Norway

13. september 2007
Haave P. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3267-71.

Side 1 av 2