2016

Grunnutdanningen er viktig for kvaliteten på helsevesenet

25. mai 2016
- Det er avgjørende for kvaliteten på grunnutdanningen at vi som profesjon engasjerer oss og tar ansvar, sier Marit Halonen Christiansen.

Sykehusleger jobber fortsatt mye ulønnet

18. mai 2016
Dette er et av flere funn i Legeforeningens store arbeidstidsundersøkelse blant sykehusleger i Norge.

I tog for gravide legers rettigheter

09. mars 2016
- En høygravid sykehuslege skal slippe å ha vaktarbeid. Vaktfritak skal være en rett hun har, sa Marie Bjørbak Alnæs under sin 8. mars-appell i Tromsø.

Side 2 av 2