Program

17.04.24

10:00 - Registrering
11:00 - Åpning
12:30 - Lunsj
13:30 - Legeforeningens pris for beste undervisning
13:50 - Fagsak - bedre dokumentasjon og kommunikasjon
15:45 - Pause
16:05 - Fagsak - Spesialistutdanning - hvordan vurdere legers kompetanse?
18:00 - Takk for i dag
19:30 - Middag

18.04.24

08:30 - Godkjenning av styrets årsberetning for 2023
09:00 - Åpen post - Filmpremiere
09:10 - Åpen post - Hvordan kan arbeidsmedisineren bistå andre spesialiteter gjennom deres kjennskap til eksponeringer, påkjenninger og tilretteleggingsmuligheter?
09:30 - Åpen post - Om samhandling
10:10 - Pause
10:20 - Fagsak spesialistutdanning – presentasjon gruppearbeid
10:50 - Suppleringsvalg
11:15 - Lunsj
12:15 - Fagsak – Kunstig Intelligens
14:15 - Videre oppfølging
15:00 - Takk for i år