Grunnutdanningsprisen

Det er opprettet en egen pris for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning. Det er en oppfølging av Grunnutdanningsrapporten som ble lagt frem og vedtatt i landsstyret i 2016.

Undervisningsprisen skal sette fokus på den medisinske grunnutdanningen og undervisning som en del av legerollen.  

Legeforeningens faglandsråd og fagstyre har vedtatt vedtekter og retningslinjer for prisen som ligger vedlagt. Prisen skal utdeles på faglandsrådets årlige møte.  

Årets frist: 27. februar 2024

Forslag med begrunnelse sendes Legeforeningen, Medisinsk fagavdeling, postboks 1152 sentrum, 0105 Oslo eller per e-post: grunnutdanningsprisen@legeforeningen.no

Priskomité

Profilbilde
Leder
Kristiansen, Hege
Profilbilde
Medlem
Vonen, Leif Edvard Muruvik
Profilbilde
LIS-medlem
Tveit, Ragnhild Lundberg