Kompetanseområder

Allergologi

Allergologi er læren om de allergiske sykdommer, deres epidemiologi, diagnostikk og behandling. Felles for de fleste allergiske sykdommer er en sterk økning i forekomst de siste femti år, og de utgjør en betydelig utfordring for folkehelsen i Norge.

Diagnostikk og behandling av de allergiske pasientene er ofte utfordrende, og krever tverrfaglig tilnærming. En utfordring er de ikke-dokumenterbare overfølsomhetstilstandene som faller utenom de etablerte spesialitetsområder.

I løpet av utdanningsperioden skal spesialisten tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å utøve virksomhet som spesialist med godkjent kompetanse i allergologi, og med ansvar for pasienter med mistenkte allergiske sykdommer.

Regler for godkjenning i kompetanseområde allergologi