Nytt fagstyre

Det nye fagstyret startet opp 1. september. Ståle Onsgård Sagabråten overtok som leder av fagstyret etter Cecilie Risøe som ledet fagstyret i to perioder. Sagabråten er valgt for perioden 2021 - 2023.

Fagstyret skal sammen jobbe for å løfte faget videre og dette gjør fagstyret blant annet ved å bruke arbeidsprogrammet som ble vedtatt på Faglandsrådsmøtet i 2021. 
Helseinnovasjon er en av sakene som fagstyret jobber med. Denne saken ble løftet inn fra Norsk radiologisk forening, og ble tema på Faglandsrådsmøtet i 2020 og resulterte i en arbeidsgruppe som utreder helseinnovasjon i tråd med mandat skissert av fagstyret.  


En annen viktig sak fagstyret jobber med er sosial ulikhet i helse. Det er en sak som har blitt til gjennom et samarbeid på tvers av flere fagmedisinske foreninger. På faglandsrådsmøtet 2021 ble det vedtatt en resolusjon om sosial ulikhet i helse som det skal bli veldig spennende å følge opp. 

Dette er eksempler på god samhandling som starter i de fagmedisinske foreningene og er med på å løfte faget. Det viser at vi kan dekke hele bredden i legeforeningen sitt fagmedisinske arbeid. Derfor er det viktig at dere melder inn saker nå som fagstyret har begynt å jobbe med faglandsrådsmøtet i 2022.  


Fagstyret har fordelt de fagmedisinske foreningene mellom seg og vil i løpet av oktober ta kontakt med lederne av de fagmedisinske foreningene.   
Vi vil også minne om at dere må sende inn navn på representanter fra den fagmedisinske foreningen til faglandsrådet for perioden 2021 - 23, og de nye styrene i de fagmedisinske foreningene.