Patologer i forskning, intervjuer

Forskningsutvalgenes intervjuer av patologer i forskning er samlet her.

Mai 2022: Professor Caroline Verbeke, OUS

Juni 2021: Professor Lars A. Akslen, Haukeland universitetssjukehus

Mai 2019: Lill Tove Rasmussen Busund (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

Januar 2018: Professor Ben Davidson, OUS

September 2017: Professor Sonja Steigen, UNN

Januar 2017: Professor Sverre H Torp, NTNU/St.Olavs hospital

Januar 2013: Clara Hammarström, OUS Rikshospitalet

Januar 2010: Ståle Sund, Førde

Desember 2009: Karsten Gravdal