Den norske patologforening

Faggrupper

Gastrointestinal patologi

4. februar 2012

FAGGRUPPENS MEDLEMMER
Sonja E. Steigen, leder

UNN, Tromsø
Send e-post til leder
Susanne Buhr-Wildhagen
SUS, Stavanger
Lars Gustav Lyckander
Ahus, Lørenskog
Elin Rønne
St. Olavs hospital, Trondheim
Sabine Leh
Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Henrik Reims
OUS, Rikshospitalet, Oslo

Oppdatert 25.10.21