Nyhetsbrev nr 2, 2023

Kjære alle medlemmer. Aller først vil jeg starte med å takke alle som bidro til enda ei vellykket Veka, denne gangen i Bergen. Vekakomitéen sammen med den lokale organisasjonskomiteen hadde lagt opp til en flott ramme for arrangementet, både sosialt og innholdsmessig. Det var høy kvalitet og gode presentasjoner alle dagene. Jeg håper å treffe enda flere på Veka i Stavanger til neste år. Jeg håper så mange som mulig har satt av uke 11 i kalenderen allerede nå.
Lars Lien profilbilde. Foto: Anne Kristine Bergem
Lars Lien ser fram til at Veka fortsatt skal være en møteplass for alle leger i psykiatrien. Foto: Anne Kristine Bergem

På Veka hadde vi også årsmøte og styrets seminar. Årsmøtet gav et tydelig signal om at de ønsker LIS-legene tilbake på Veka med obligatoriske emnekurs minst to av dagene. Videre er det et ønske at lederne i Npfs mange utvalg er til stede på årsmøtet. Hvis ikke leder kan delta, bør utvalget representeres ved et av de andre valgte medlemmene.

Det var også en stor ære for styret å kunne utnevne tidligere leder i Npf, Ulrik Malt, til æresmedlem.

Styrets time omhandlet hvordan vi som psykiatere kan jobbe innenfor den offentlige psykiatriske helsetjenesten sett i lys av Helsepersonellkommisjons rapport. Styret har bidratt til debatt rundt temaet med kronikker i Dagens medisin. Kronikkene er lagt merke til og kommentert av flere aktører. Npfs mål er å gi psykiatere oppgaver tilpasset den kompetansen vi har, og at psykiatere må ta en naturlig klinisk ledelse i all behandling som gis i de enhetene psykiatere jobber. 

Npfs rådgiver gjennom mange år, Nina Finstad, er for tiden i fødselspermisjon. Som vikar for henne har vi fått inn en ung og dynamisk mann som heter Gard Paalgard Rønnow.

Han har raskt satt seg i foreningens oppgaver og har blant annet bidratt til at vi nå har utvidet vår synlighet i sosiale medier med konto på Instagram.

Vi har tidligere fortalt om samarbeidet med Norsk forening for allmennmedisin og vårt felles prosjekt om å produsere filmer til bruk i opplæring av våre medlemmer. De to første filmene ble lasert på Faglandsrådet i fjor og nå i mai var det premiere på to nye filmer hvor temaet er hvordan skrive gode henvisninger. På nettsidene er det nå opprettet egen knapp for filmer og andre faglige ressurser.

Jeg har i flere nyhetsbrev fortalt om Npf sitt engasjement for Ukraina. Vi har hatt et møte med psykiatere som jobber i Norge og som ønsker å hjelpe Ukrainere som kommer til Norge og særlig de som har en fagbakgrunn som kan bidra til psykisk helsehjelp. Vi skal ha et nytt møte før sommeren. Sammen med Ann Færden har vi skrevet en leder i Tidsskriftet om vårt arbeid i Ukraina.

Siden sist har vi økt oppmerksomheten omkring somatisk helse blant pasienter med psykiske lidelser. Rune Kroken fra Helse Bergen ledet arbeidet med en rapport som ble presentert på et seminar i regi av legeforeningen i april. Styret følger opp dette og skal blant annet delta i faggrupper nedsatt av Helsedirektoratet for i første omgang å se på munnhelse.

Npf fortsetter å intervjue kolleger om faget og engasjementet på nettsidene og i sosiale medier. Ut på nett 15.mai, var intervjuet med Anders Malkomsen og 24.april var nytt medlem i styret, Niclas Halvorsen intervjuet.

Les også flere intervjuer på nettsiden.

Følg foreningen på nett og i sosiale medier, og tips oss gjerne om saker med interesse for LIS og spesialister i psykiatri.

Jeg vil gjerne benytte anledning til å ønske alle medlemmer en riktig god 17.mai.

Det norske flagg som vaier i vinden. Foto: Mark König, Unsplash
Gratulerer med dagen! Foto: Mark König, Unsplash

Hamar, 16.05.2023

 

Lars Lien