Styringsdokumenter

Norsk medisinstudentforening sin drift styres av bestemmelser vedtatt av Landsstyret og Nasjonalt styre, kjent som styringsdokumentene.