Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

For tillitsvalgte

Styringsdokumenter

Norsk medisinstudentforening sin drift styres av bestemmelser vedtatt av Landsstyret og Nasjonalt styre, kjent som styringsdokumentene.

Styringsdokumenter