Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Styringsdokumenter

Veiledere

Veilederene i foreningen er ikke styrende for hvordan noe skal gjennomføres, men forsøker å gjøre det enklere for foreningens tillitsvalgte å utføre ulike oppgaver.