Veiledere

Veilederene i foreningen er ikke styrende for hvordan noe skal gjennomføres, men forsøker å gjøre det enklere for foreningens tillitsvalgte å utføre ulike oppgaver.