Informasjon

Om Gjør kloke valg

Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene.

Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF, Norges farmaceutiske forening og Norsk Radiografforbund også med i dette arbeidet.

Målet er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. Den norske tannlegeforening, Norges Optikerforbund, Norsk kiropraktorforening, Jordmorforbundet, Norsk Farmaceutisk Forening og flere fagmedisinske foreninger i Den norske legeforening har laget anbefalinger om prosedyrer og behandling som bør unngås. Flere foreninger og fagmedisinske foreninger er i gang med dette arbeidet som fortløpende publiseres. Disse kan man finne på nettsidene våre.

Pasienter inviteres til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling. Det er også laget anbefalinger rettet mot pasienter som man kan finne på nettsidene våre. Sammen kan pasienter og helsepersonell gjøre kloke valg.